Η GEODATA, ηγέτης στην δημιουργία ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει σειρά προϊόντων που χρειάζονται οι μελετητές, οι εταιρείες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κ.ά., για τη διευκόλυνση τους σε μία σειρά εργασιών όπως την μελέτη και υλοποίηση έργων, την εγκατάσταση αιολικών πάρκων ή την επιλογή τοποθεσίας για την εκτέλεση έργων.

Έτσι διατίθενται: