Η GEODATA διαθέτει το μοναδικό πανελλαδικής κάλυψης ΨΜΕ σε κλίμακα 1:5.000. Το μοντέλο διατίθεται σε μορφή grid, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Πηγή: Ορθοφωτοχάρτες 1:5.000
  • Βήμα: 10m
  • Οριζοντιογραφική Ακρίβεια: +/- 1,2m
  • Υψομετρική Ακρίβεια: +/- 2m

Το προϊόν αυτό έχει πανελλαδική κάλυψη και χρησιμοποιείται από μικρές και μεγάλες εταιρείες μελετών αιολικών πάρκων.