Πλήρες Οδικό Δίκτυο – εθνικό, επαρχιακό, αγροτικό, δασικό


Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει :

  • Το Εθνικό Δίκτυο Ε1, Ε2, Ε3 με κωδικοποίηση ΥΠΕΧΩΔΕ και ονόματα,
  • Το Επαρχιακό Δίκτυο Κ1, Κ2 με κωδικοποίηση ΥΠΕΧΩΔΕ και ονόματα,
  • Το Δίκτυο που συνδέει 13.500 οικισμούς με το Εθνικό και Επαρχιακό Δίκτυο.

Το οδικό δίκτυο, φέρει πληροφορία ονόματος, ιεράρχησης (“αυτοκινητόδρομος”, “εθνική οδός”, “βατός χωματόδρομος” κ.λπ.) και μονοδρόμησης, ενώ για τις μεγάλες πόλεις περιλαμβάνονται και αριθμήσεις.

Σημειώνεται ότι περιλαμβάνεται και πλήρες χωμάτινο οδικό δίκτυο για όλη τη χώρα.

Μονοπάτια και Χωμάτινο Δίκτυο

Η GEODATA είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που διαθέτει πλήρες χωμάτινο οδικό δίκτυο για όλη την Ελλάδα.

Παράλληλα έχει ψηφιοποιηθεί και συγκεντρωθεί υλικό για όλα τα ευρωπαϊκά και εθνικά μονοπάτια, καθώς και πολλά τοπικά  πεζοπορικά μονοπάτια τόσο για την ηπειρωτική όσο και για τη νησιωτική Ελλάδα.

Μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως σε τοπικούς χάρτες ανάδειξης τουριστικών δραστηριοτήτων (π.χ. πεζοπορία, ορειβασία, off-road driving κ.λπ.), σε συνδυασμό με τα κατάλληλα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

Πόλεις / Οικισμοί

Η GEODATA διαθέτει για περισσότερες από 600 πόλεις της Ελλάδας αναλυτικούς ψηφιακούς χάρτες με τα εξής βασικά επίπεδα πληροφορίας:

  • οδικό δίκτυο με ονόματα δρόμων,
  • αριθμήσεις οδών,
  • κατευθύνσεις (μονοδρομήσεις),
  • ταχυδρομικοί κώδικες,
  • γειτονιές για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Όρια Οικισμών < 2,000 Κατοίκων

Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει τα πολυγωνικά όρια των οικιστικών περιοχών με πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων, για ολόκληρη τη χώρα, της αυτά προκύπτουν από την αποδελτίωση των αντίστοιχων Φύλλων της Εφημερίδας της  Κυβερνήσεως (ΦΕΚ). Στη γεωχωρική βάση δεδομένων περιλαμβάνεται ο αριθμός του ΦΕΚ.