Η GEODATA διαθέτει διανυσματικά (vector) αρχεία ισοϋψών (υψομετρικές καμπύλες) σε μορφή AutoCad (DWG) και σε μορφή ESRI (SHP), για όλη την Ελλάδα. Οι καμπύλες παρήχθησαν από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε απευθείας για χαρτογραφία είτε ως δεδομένα μοντέλου εδάφους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • ισοϋψείς με ισοδιάσταση (βήμα) 4 μ,
  • ισοϋψείς με ισοδιάσταση (βήμα) 10 μ,
  • οριζοντιογραφική ακρίβεια +/- 1,2m και
  • υψομετρική ακρίβεια +/- 2m.

Το προϊόν αυτό έχει πανελλαδική κάλυψη και είναι εξαιρετικά χρήσιμο για την υλοποίηση μελετών ή την επιλογή τοποθεσίας για την εκτέλεση έργων.