Η GEODATA διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και άρτια καταρτισμένο προσωπικό και αναλαμβάνει τη σάρωση και ψηφιοποίηση χαρτών, εγγράφων, βιβλίων για έργα μεγάλης κλίμακας.