Η ERGO δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρόνια στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, και  πλέον αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα, με βάση τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα και με περισσότερους από 900.000 ασφαλισμένους . Η GEODATA παρέχει στην εταιρία την μοναδική της βάση δεδομένων «Οδών – Διευθύνσεων – Ταχυδρομικών Κωδικών», απαραίτητο εργαλείο για την βέλτιστη διαχείριση του πελατολογίου της εταιρείας.