Η GEODATA έχει αναπτύξει μία μοναδική βάση δεδομένων που συνδέει διευθύνσεις με Ταχυδρομικούς Κώδικες.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται είναι:

  • πόλεις / χωριά,
  • οδοί και αριθμήσεις,
  • Ταχυδρομικοί Κώδικες.

Οι συνδυασμοί των δεδομένων που μπορούν να εξαχθούν είναι προφανώς πολυπληθείς

  • Ποιοι δρόμοι περιλαμβάνονται σε ένα Ταχυδρομικό Κωδικό;
  • Για τους επιλεγμένους δρόμους, από πού ξεκινάει και που τελειώνει η αρίθμηση τους μέσα στα όρια του επιλεγμένου Τ.Κ.;
  • Επαλήθευση διεύθυνσης και Τ.Κ.
  • Σε ποιο Δήμο (ή Δήμους) ανήκει ένας Ταχυδρομικό Κώδικας;
  • Σε ποιο Ταχυδρομικό Κώδικα ανήκει μια γειτονιά;
  • Ποιοι Ταχυδρομικοί Κώδικες περιλαμβάνονται σε ένα Δήμο;
  • Ποιοι οικισμοί περιλαμβάνονται σε ένα Τ.Κ.;

Η βάση αυτή μπορεί να προσαρμοστεί και να αναπτυχθεί ως εφαρμογή ή λογισμικό για αποφυγή πληκτρολόγησης οδών / Τ.Κ..

Έτσι, για παράδειγμα σε ένα e-shop, επιλέγοντας τον Τ.Κ. μπορεί να εμφανίζεται η λίστα των οδών οπότε αποφεύγονται λάθη πληκτρολόγησης.