Μας ζητήθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς, να γεωκωδικοποιήσουμε 170,000 διευθύνσεις πελατών της, διασκορπισμένες σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Μας δόθηκε μια ανομοιόμορφη βάση δεδομένων, αποτελούμενη από πεδία: ID, Πόλη, Διεύθυνση, Τ.Κ. (προφανώς, χωρίς στοιχεία του πελάτη). Οπότε έγινε η εργασία καθαρισμού της βάσης (data cleansing) και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η γεωκωδικοποίηση με χρήση εσωτερικής εφαρμογής της εταιρείας, η οποία «έτρεξε» αρκετές φορές.

Από τις αρχικές εγγραφές, όσες είχαν τουλάχιστον Όνομα Οδού, πήραν συντεταγμένες σε ποσοστό 90%, που κρίνεται άκρως ικανοποιητικό, ενώ όλες οι εγγραφές κανονικοποιήθηκαν ως προς τα δεδομένα των διευθύνσεων. Στο τελικό αποτέλεσμα και σε κάθε διεύθυνση σημειώνεται η ‘ακρίβεια’ της γεωκωδικοποίησης (διεύθυνση / οδός / οικισμός / δήμος / ΤΚ).