Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε εταιρείες και οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν μεγάλα αρχεία πελατολογίου που περιέχουν πεδία ταχυδρομικής διεύθυνσης σε ελεύθερη μορφή κειμένου. Με την υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται:

  • Ανάλυση πεδίων με σκοπό την ανεύρεση λαθών, ανωμαλιών, περιττών κενών ανάμεσα στους χαρακτήρες, ανάμικτων χαρακτήρων (Ελληνικών-Αγγλικών),
  • Τυποποίηση των διευθύνσεων των πελατών με διαδικασίες που τις μορφοποιούν με κοινό τρόπο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα standards (Data Normalization & Standardization),
  • Έλεγχος και γεωγραφική συμφωνία των διευθύνσεων (π.χ. αν μία διεύθυνση είναι υπαρκτή),
  • Εμπλουτισμός των διευθύνσεων (Enrichment) με επιπλέον στοιχεία έτσι ώστε η διεύθυνση να είναι πλήρης (π.χ. Ταχυδρομικός Κώδικας ή δήμος),
  • Έλεγχος Ποιότητας.