Εφαρμογές στην εκπαίδευση

“ΧΡΩΜΑΤΙΖΩ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ”

Κατεβάστε και εκτυπώστε χάρτες για να γνωρίσουν τα παιδιά την Ελλάδα. Οι χάρτες βοηθούν τα παιδιά να οπτικοποιήσουν αφηρημένες έννοιες, δίνουν σχήμα και μορφή στο χώρο, και με την καθοδήγηση του γονιού ή του εκπαιδευτικού κατανοούν την απόσταση, τον προσανατολισμό, τα στοιχεία της γεωμορφολογίας κ.λπ..

Το παρόν υλικό ενδείκνυται για παιδιά νηπιαγωγείου, και όχι μόνο. Προτείνεται ο χρωματισμός των επιμέρους ενοτήτων, η αντιστοίχιση των χρωμάτων με τα ονόματα και ο δημιουργικός εμπλουτισμός με στοιχεία όπως ψάρια στη θάλασσα, ανθρώπους σε πόλεις, αυτοκίνητα και τρένα, βουνά, λίμνες, ποτάμια.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και εφαρμογές στην εκπαίδευση.