Τα εργαλεία που διαθέτει η GEODATA μπορούν να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη λογισμικών και εφαρμογών για την καλύτερη καταγραφή δεδομένων (π.χ. στοιχεία πελατών), την γεωγραφική απεικόνιση, ακόμα και την ανάλυση δεδομένων βάσει της χωροθέτησης αυτών.

Έτσι, για παράδειγμα κατά την εισαγωγή των στοιχείων ενός πελάτη, επιλέγοντας τον Τ.Κ. μπορεί να εμφανίζεται η λίστα των οδών, οπότε αποφεύγονται λάθη πληκτρολόγησης. Μπορεί επίσης να υπάρχει γεωγραφική απεικόνιση της διασποράς του πελατολογίου, ενώ ταυτόχρονα να φαίνεται η συχνότητα που μία συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή παραγγέλνει κάποιο αγαθό. Οι δυνατότητες είναι πραγματικά ατελείωτες.