Οι βάσεις δεδομένων και τα εργαλεία της GEODATA μπορούν να εξυπηρετήσουν επαγγελματίες με μεγάλο πελατολόγιο, ώστε

  • να απλοποιηθούν οι διαδικασίες καταγραφής νέων πελατών,
  • να αποφεύγονται λάθη κατά την πληκτρολόγηση,
  • να απαλείφονται τα λάθη αποστολής (ασυμφωνία διεύθυνσης – Τ.Κ.) και πολλά άλλα.

Σε περιπτώσεις προϋπάρχοντος εκτενούς πελατολογίου και προκειμένου να γίνει πιο αποδοτική η υπάρχουσα βάση, μπορεί να γίνει:

  • ανάλυση πεδίων με σκοπό την ανεύρεση λαθών, ανωμαλιών, περιττών κενών ανάμεσα στους χαρακτήρες, ανάμικτων χαρακτήρων (Ελληνικών-Αγγλικών) (καθαρισμός - cleansing)
  • τυποποίηση των διευθύνσεων των πελατών με διαδικασίες που τις μορφοποιούν με κοινό τρόπο χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα standards (Data Normalization & Standardization),
  • έλεγχος και γεωγραφική συμφωνία των διευθύνσεων (π.χ. αν μία διεύθυνση είναι υπαρκτή),
  • εμπλουτισμός των διευθύνσεων (Enrichment) με επιπλέον στοιχεία έτσι ώστε η διεύθυνση να είναι πλήρης (π.χ. Ταχυδρομικός Κώδικας ή δήμος).