Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε εταιρείες διανομής αγαθών, εντός ή εκτός πόλης, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμα και από εταιρείες ταξί. Οι πλοηγήσιμοι χάρτες της GEODATA μπορούν να ενσωματωθούν είτε σε υπάρχοντα συστήματα είτε σαν αυτόνομες εφαρμογές για την καλύτερη δρομολόγηση.

Τα ψηφιακά δεδομένα αυτής της κατηγορίας είναι σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες συστημάτων διαχείρισης στόλου και LBS (συστημάτων βασισμένων στην τοποθεσία).

Αποτελούν μία σύνθεση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων υψηλής ακρίβειας και ανάλυσης, με ενσωματωμένες δυνατότητες δρομολόγησης, η οποία φιλοξενείται στους εξυπηρετητές τέτοιων συστημάτων, και χρησιμοποιείται για την παραγωγή υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο με συνδυασμό των τεχνολογιών GPS, GIS, και GSM / GPRS.