Η GEODATA μπορεί να αναπτύξει και προετοιμάσει χάρτες προσαρμοσμένους στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, σε εκτυπώσιμη μορφή. Οι χάρτες αυτοί μπορούν να έχουν ειδικές διαστάσεις, συγκεκριμένα πεδία ή να πληρούν άλλες ειδικές προδιαγραφές. Ο πελάτης θα ορίσει την περιοχή ενδιαφέροντος και τα στοιχεία που του είναι απαραίτητα και με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά να λάβει είτε εικόνες υψηλής ανάλυσης που θα μπορεί να χρησιμοποιήσει σε κάποιο έντυπο, είτε αρχείο pdf έτοιμο για εκτύπωση.