Μάθετε πως τα GIS μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης.

Βασιστείτε στην επιστήμη των αριθμών και στα εργαλεία της γεωανάλυσης για να αποφασίσετε:

  • Ποια είναι η καταλληλότερη θέση για τη νέα σας επιχείρηση;
  • Ποια περιοχή προσφέρεται για ανάπτυξη και ποια είναι ήδη κορεσμένη;
  • Πως θα λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά το δίκτυο διανομής σας;
  • Ποιες περιοχές έχουν την καταλληλότερη θέση για την εγκατάσταση του κέντρου διανομής προϊόντων;
  • Ποια είναι η καλύτερη θέση για επικείμενη μετεγκατάσταση της επιχείρησης σας, με βάση την χωρική κατανομή του πελατολογίου σας;

Η GEODATA διαθέτει τα απαιτούμενα γεωχωρικά δεδομένα και εργαλεία για να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα για να κάνετε τις ορθότερες επιλογές για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.