Η Κινητή Μονάδα Συλλογής Δεδομένων αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται από την εταιρεία μας. Πρόκειται για ένα όχημα εξοπλισμένο με κάμερες υψηλής ευκρίνειας, δέκτες GPS και άλλες συσκευές, το οποίο -χειριζόμενο αποκλειστικά από τον οδηγό του- να συλλέγει συνεχή εικόνα από τον περιβάλλοντα χώρο, καθώς κινείται.

Το υλικό που προκύπτει από μία λήψη κατά μήκος ενός οδικού άξονα παρέχει τη δυνατότητα άντλησης πλήθους δεδομένων με εξαιρετική ακρίβεια και ταχύτητα, όπως: αριθμήσεις και ονομασίες οδών, απαγορεύσεις, σηματοδοτήσεις, σημεία ενδιαφέροντος και άλλα χρήσιμα δεδομένα.

Κάθε ένα καρρέ που συλλέγεται μαρκάρεται με το χρόνο, τις συντεταγμένες και την κατεύθυνση του οχήματος και αποθηκεύεται συμπιεσμένο και για τις δύο πλευρές του δρόμου καθώς το όχημα κινείται.

Στο γραφείο, το υλικό μεταφέρεται σε κεντρικό σύστημα απ’ όπου ανασύρεται μέσω ειδικής εφαρμογής  και αποδελτιώνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται.

Βασικό πλεονέκτημα του συστήματος αυτού είναι η δυνατότητα της επαναχρησιμοποίησης του καταγεγραμμένου υλικού για την μελλοντική άντληση νέων δεδομένων, και βέβαια η ταχύτητα με την οποία η πραγματική καταγραφή των δεδομένων μπορεί να εκτελείται από πολλούς σταθμούς εργασίας ταυτόχρονα, και σε συνθήκες γραφείου.