Δρομολογήσεις / Διαχείριση Στόλου

Δρομολογήσεις / Διαχείριση Στόλου

Η υπηρεσία αυτή απευθύνεται σε εταιρείες διανομής αγαθών, εντός ή εκτός πόλης, ενώ θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ακόμα και από εταιρείες ταξί. Οι πλοηγήσιμοι χάρτες της GEODATA μπορούν να ενσωματωθούν είτε σε υπάρχοντα συστήματα είτε σαν αυτόνομες εφαρμογές...
Εκτυπώσιμοι Χάρτες Κατά Παραγγελία

Εκτυπώσιμοι Χάρτες Κατά Παραγγελία

Η GEODATA μπορεί να αναπτύξει και προετοιμάσει χάρτες προσαρμοσμένους στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη, σε εκτυπώσιμη μορφή. Οι χάρτες αυτοί μπορούν να έχουν ειδικές διαστάσεις, συγκεκριμένα πεδία ή να πληρούν άλλες ειδικές προδιαγραφές. Ο πελάτη...
Καθαρισμός Δεδομένων & Γεωκωδικοποίηση

Καθαρισμός Δεδομένων & Γεωκωδικοποίηση

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε εταιρείες και οργανισμούς οι οποίοι διαθέτουν μεγάλα αρχεία πελατολογίου που περιέχουν πεδία ταχυδρομικής διεύθυνσης σε ελεύθερη μορφή κειμένου. Με την υπηρεσία αυτή επιτυγχάνεται: Ανάλυση πεδίων με σκοπό την ανεύρεση λαθών, αν...
Σάρωση/Ψηφιοποίηση Χαρτών & Εγγράφων

Σάρωση/Ψηφιοποίηση Χαρτών & Εγγράφων

Η GEODATA διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και άρτια καταρτισμένο προσωπικό και αναλαμβάνει τη σάρωση και ψηφιοποίηση χαρτών, εγγράφων, βιβλίων για έργα μεγάλης κλίμακας....
Συλλογή Δεδομένων

Συλλογή Δεδομένων

Η Κινητή Μονάδα Συλλογής Δεδομένων αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται από την εταιρεία μας. Πρόκειται για ένα όχημα εξοπλισμένο με κάμερες υψηλής ευκρίνειας, δέκτες GPS και άλλες συσκευές, το οποίο -χειριζόμενο αποκλειστικά από τον οδηγό του- να συλλέγει...
Τεχνικός Σύμβουλος GIS

Τεχνικός Σύμβουλος GIS

Μάθετε πως τα GIS μπορούν να βοηθήσουν την ανάπτυξη της δικής σας επιχείρησης. Βασιστείτε στην επιστήμη των αριθμών και στα εργαλεία της γεωανάλυσης για να αποφασίσετε: Ποια είναι η καταλληλότερη θέση για τη νέα σας επιχείρηση; Ποια περιο...