Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί από τους χρήστες του ιστότοπου της GEODATA Α.Ε. (στο εξής GEODATA), χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες του να μπορούν να επικοινωνούν με την GEODATA, να εξυπηρετούνται και να διεκπεραιώνεται η χρήση του ιστότοπου με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Οι πληροφορίες που συλλέγει η GEODATA μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό την μέτρηση της επισκεψιμότητας, τον καθορισμό των απαιτήσεων των πελατών για προϊόντα και τη διευκόλυνση των συναλλαγών. Η GEODATA δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του.

Οι χρήστες του ιστότοπου δεν είναι απαραίτητο να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Προσωπικά δεδομένα απαιτούνται μόνο στη περίπτωση o ιστότοπος προβλέπει παραγγελίες προϊόν(τα), εγγραφή μελών ή αποστολή email.

Cookies

Ο ιστότοπος της GEODATA είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα.

Ασφάλεια Συναλλαγών

Η GEODATA δεσμεύεται όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας αυτής. Η GEODATA έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Η σύνδεσή σας σε αυτό είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο SSL και προτείνεται η χρήση τους για τήν σύνδεση στην ιστοσελίδα της GEODATA.

Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας τους Απορρήτου που εφαρμόζει ο ιστότοπος της GEODATA

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.