Η εταιρεία Forthnet είχε ανάγκη το 2010 για ριζική ανανέωση του χαρτογραφικού της portal, Driveme.gr. Η GEODATA αξιοποίησε την υποδομή υπηρεσιών ιστού (Web Services) και βελτίωσε την ευχρηστία του portal, με τις εξής δυνατότητες αναζήτησης και εντοπισμού διεύθυνσης, δίνοντας:

  • υποδείξεις και βοήθεια ορθής εισαγωγής της διεύθυνσης,
  • εναλλακτικές ονομασιών οδών (π.χ. Πατησίων/28ης Οκτωβρίου),
  • αυτόματη συμπλήρωση λοιπών στοιχείων (όπως Τ.Κ., Νομός, κ.λπ.),
  • επιλογή σημείου στον χάρτη και προβολή διεύθυνσής του,
  • κατάλογο σημείων ενδιαφέροντος,
  • δρομολόγηση από σημείο σε σημείο,
  • εκτύπωση του χάρτη.

Η υποδομή των υπηρεσιών της GEODATA που χρησιμοποιήθηκαν από το Driveme.gr βασίζεται στον συνδυασμό Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ, FS/OSS), και πλατφόρμας γεωγραφικών υπηρεσιών που έχει ειδικά αναπτύξει η GEODATA.