Η BK Telematics® είναι μια δυναμική εταιρία, με αντικείμενο δραστηριότητας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής που σχετίζονται με το πεδίο της γεωπληροφορικής (G.I.S), του δορυφορικού εντοπισμού (G.P.S.), των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας (GSM, SMS, GPRS, 3G) και της τηλεματικής.

Η GEODATA συνεργάζεται με την εταιρεία BK Telematics παρέχοντας χαρτογραφικά δεδομένα ειδικά σχεδιασμένα ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες συστημάτων διαχείρισης στόλου και LBS (συστημάτων βασισμένων στην τοποθεσία).

Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μία σύνθεση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων υψηλής ακρίβειας και ανάλυσης, με ενσωματωμένες δυνατότητες δρομολόγησης, η οποία φιλοξενείται στους εξυπηρετητές τέτοιων συστημάτων, και χρησιμοποιείται για την παραγωγή υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο με συνδυασμό των τεχνολογιών GPS, GIS, και GSM / GPRS.

Η πλέον διαδεδομένη μορφή των συστημάτων αυτών είναι τα συστήματα FTM (Fleet Tracking & Management Systems) τα οποία αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα που παρέχουν τη δυνατότητα εντοπισμού, παρακολούθησης & διαχείρισης στόλου οχημάτων.