Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής μας ζήτησε να συμπεριληφθεί το δίκτυο του φυσικού αερίου και τα σημεία πρόσβασης, στα PND της Garmin που περιέχουν τον χάρτη της GEODATA, προκειμένου να μπορούν να τα εντοπίζουν τα συνεργεία της με εύκολο τρόπο, και να οδηγούνται σε αυτά. Παράλληλα αναπτύχθηκε εφαρμογή που δίνει την δυνατότητα:

  • αναζήτησης των σημείων και δρομολόγησης σε αυτά
  • ειδοποίησης (φωνητικής και οπτικής) για τα σημεία στην διάρκεια της δρομολόγησης
  • αποθήκευσης νέων σημείων (π.χ. βλάβες)