• Ισολογισμός 19ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/23-31/12/23)
  Ισολογισμός 19ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/23-31/12/23) GEODATA-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-2023
 • Πρόσκληση Μετόχων
  Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία “GEODATA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση 240715_geodata_inv
 • Ισολογισμός 18ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/22-31/12/22)
  Ισολογισμός 18ης Εταιρικής Χρήσης (01/01/22-31/12/22 GEODATA ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2022
 • Πρόσκληση Μετόχων
  Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία “GEODATA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση   230727_geodata_inv
 • Πρόσκληση Μετόχων
  Πρόσκληση των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρείας με την Επωνυμία “GEODATA ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση   220725_geodata_inv