Διευθύνσεις Οδών – Αστικό οδικό δίκτυο – Αριθμήσεις οδών –  Σημειακές αριθμήσεις

Διατίθεται το οδικό δίκτυο για > 600 πόλεις. Περιλαμβάνει τους άξονες των οδών, με πληροφορία:

 • την τωρινή ονομασία,
 • την παλαιότερη ή εναλλακτική ονομασία,
 • το εύρος της αρίθμησης αριστερά και δεξιά (π.χ. 13-19 αριστερά, 12-16 δεξιά)
 • την κατηγορία της οδού (λεωφόρος, αρτηρία, τοπική, πεζόδρομος, σκαλιά κ.λπ.).

Για τις μεγάλες πόλεις υπάρχει επιπλέον καταγραφή σημειακών αριθμήσεων. Το προϊόν των σημειακών αριθμήσεων είναι μεγαλύτερης ακρίβειας, καθώς:

 • περιγράφει με ακρίβεια την περίπτωση κτιρίου που έχει εύρος αριθμήσεων (π.χ. 33-35), που συμβαίνει όταν ένα κτίριο κτίστηκε σε συνένωση οικοπέδων,
 • περιέχει και αριθμούς σε μορφή κειμένου (π.χ. 125Α), κάτι που συναντάται συχνά σε μεγάλα κτίρια και εργατικές κατοικίες,
 • προσδιορίζει με μεγάλη ακρίβεια τη θέση ενός κτιρίου σε περιπτώσεις που υπάρχουν λίγα κτίρια σε μεγάλος μήκος οδικού άξονα (π.χ. στη Λεωφ. Κηφισίας)

Μονοδρομήσεις Οδών – Πλοηγήσιμοι Χάρτες

Το ψηφιακό υπόβαθρο του οδικού μας δικτύου περιλαμβάνει επιπρόσθετα μονοδρομήσεις οδών και απαγορεύσεις στροφών και αναστροφών, με αποτέλεσμα οι χάρτες μας να έχουν τη δυνατότητα να είναι πλήρως πλοηγήσιμοι .

Έτσι, διαθέτουμε  το πλέον ενημερωμένο υπόβαθρο οδικού δικτύου με πλοηγήσιμους χάρτες  για περισσότερες από 600 πόλεις της Ελλάδας, ενώ περιέχουν αριθμήσεις οδών και σημειακές αριθμήσεις για τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα Οι χάρτες περιλαμβάνουν περισσότερα από 412.000 πλοηγήσιμα χιλιόμετρα οδικού δικτύου (τα οποία καλύπτουν το σύνολο των οικισμών της χώρας), συμπεριλαμβανομένων των αστικών και μη περιοχών, αλλά και του χωμάτινου οδικού δικτύου.

Επίσης περιλαμβάνουν:

 • περισσότερα από 43.000 τοπωνύμια,
 • περισσότερα από 13.500 σημεία πόλεων & οικισμών,
 • πλήρες και λεπτομερές υδρογραφικό δίκτυο (ποτάμια, λίμνες, ρέματα),
 • σιδηροδρομικές γραμμές και τραμ,
 • περιγράμματα για τα κύρια κτίρια και μνημεία,
 • ακτογραμμή (σε κλίμακα 1:5.000 για τις αστικές περιοχές και 1:20.000 για τις υπόλοιπες).

Οι ψηφιακοί χάρτες πλοήγησης είναι συμβατοί με εργαλεία πλοήγησης που λειτουργούν σε συσκευές όπως PND, PDA ή κινητά τηλέφωνα, με ενσωματωμένο ή εξωτερικό δέκτη GPS.

Γειτονιές

Ειδικά για τα Πολεοδομικά Συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης δημιουργήσαμε ένα αρχείο με τα πολύγωνα των γειτονιών σε κλίμακα 1:5000.

Πρόκειται για πολύγωνα που περιέχουν μία περιοχή με την έννοια της «γειτονιάς», όπως αυτή περιγράφεται και οριοθετείται συνήθως από τους κατοίκους. Περιλαμβάνει γειτονιές σε 66 Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας (ΠΣΑ) και σε 15 Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ). Σε πολλές περιπτώσεις έχουν 2 ιεραρχικά επίπεδα: ένα γενικότερο (πχ. Αμπελόκηποι) και ένα ειδικότερο (π.χ. Κουντουριώτικα).

Αντικειμενικές Αξίες

Η GEODATA έχει ενσωματώσει στα ψηφιακά της δεδομένα τις πλέον ενημερωμένες αντικειμενικές αξίες (2019) για όλη την Ελλάδα:

 • Πολυγωνικές ζώνες,
 • Γραμμικές ζώνες,