Η GEODATA προσφέρει μία σειρά προϊόντων που αποτελούνται από χαρτογραφικά υπόβαθρα και συσχετιζόμενες βάσεις δεδομένων.

Τα προϊόντα αυτά κατασκευάστηκαν, ενημερώνονται και αναπτύσσονται συνεχώς με γνώμονα τη μέγιστη χρηστικότητα τους από τους επαγγελματίες .
Διατίθενται:

Χάρτες Πόλεων

Χάρτες Πόλεων

Διευθύνσεις Οδών - Αστικό οδικό δίκτυο - Αριθμήσεις οδών -  Σημειακές αριθμήσεις Διατίθεται το οδικό δίκτυο για > 600 πόλεις. Περιλαμβάνει τους άξονες των οδών, με πληροφορία: την τωρινή ονομασία, την παλαιότερη ή εναλλακτική ονομασία, ...
Χάρτες Ταχυδρομικών Κωδικών (Τ.Κ.)

Χάρτες Ταχυδρομικών Κωδικών (Τ.Κ.)

H GEODATA έχει ένα μοναδικό προϊόν στην ελληνική αγορά που περιλαμβάνει τα όρια των Ταχυδρομικών Κωδικών για ολόκληρη την Ελλάδα σε πολυγωνική αποτύπωση. Ο Ταχυδρομικός Κώδικας (Τ.Κ.) αποτελεί το βασικό μοντέλο οργάνωσης των ταχυδρομικών υπηρεσιώ...
Χάρτης Ελλάδας

Χάρτης Ελλάδας

Πλήρες Οδικό Δίκτυο – εθνικό, επαρχιακό, αγροτικό, δασικό Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει : Το Εθνικό Δίκτυο Ε1, Ε2, Ε3 με κωδικοποίηση ΥΠΕΧΩΔΕ και ονόματα, Το Επαρχιακό Δίκτυο Κ1, Κ2 με κωδικοποίηση ΥΠΕΧΩΔΕ και ονόματα, Το Δίκτυο που συνδέει 13...

Όλα τα παραπάνω συνδέονται με τα διοικητικά όρια (Περιφέρειες, Νομοί, Καλλικρατικοί Δήμοι, κ.λπ.). Τα πολύγωνα των Ταχυδρομικών Κωδικών και το πλήρες χωμάτινο οδικό δίκτυο είναι προϊόντα που διαθέτει αποκλειστικά η GEODATA.