Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει σάρωση και γεωαναφορά τοπογραφικών διαγραμμάτων 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. Συγκεκριμένα:

  • Σάρωση των πρωτότυπων χαρτών σε ανάλυση 300 dpi.
  • Γεωαναφορά στα συστήματα HATT ΓΥΣ ή ΕΓΣΑ’87.
  • Δημιουργία αρχείου DWG, dxf, shp, κ.λπ..