Η GEODATA προσφέρει εξειδικευμένα προϊόντα που εξυπηρετούν την μελέτη και υλοποίηση έργων, όπως την εγκατάσταση αιολικών πάρκων. Συγκεκριμένα, διατίθενται:

Ισοϋψείς καμπύλες

Ισοϋψείς καμπύλες

Η GEODATA διαθέτει διανυσματικά (vector) αρχεία ισοϋψών (υψομετρικές καμπύλες) σε μορφή AutoCad (DWG) και σε μορφή ESRI (SHP), για όλη την Ελλάδα. Οι καμπύλες παρήχθησαν από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε απευθείας γ...
Σκαναρισμένα & Γεωαναφερμένα Φύλλα 1:5.000 (ΓΥΣ)

Σκαναρισμένα & Γεωαναφερμένα Φύλλα 1:5.000 (ΓΥΣ)

Το προϊόν αυτό περιλαμβάνει σάρωση και γεωαναφορά τοπογραφικών διαγραμμάτων 1:5.000 της Γ.Υ.Σ. Συγκεκριμένα: Σάρωση των πρωτότυπων χαρτών σε ανάλυση 300 dpi. Γεωαναφορά στα συστήματα HATT ΓΥΣ ή ΕΓΣΑ'87. Δημιουργία αρχείου DWG, dxf, shp, κ....
Υδρογραφικό Δίκτυο

Υδρογραφικό Δίκτυο

Το προϊόν αυτό αφορά το πλήρες υδρογραφικό δίκτυο με ακρίβεια κλίμακας 1:10.000 που προέκυψε από ψηφιοποίηση των λιμνών, ποταμών και ρεμάτων, ενώ περιλαμβάνονται επώνυμα αλλά και ανώνυμα υδάτινα σώματα. Τα πεδία περιλαμβάνουν πληροφορία αν πρόκειται γ...
Ψηφιακό Μοντέλο Eδάφους

Ψηφιακό Μοντέλο Eδάφους

Η GEODATA διαθέτει το μοναδικό πανελλαδικής κάλυψης ΨΜΕ σε κλίμακα 1:5.000. Το μοντέλο διατίθεται σε μορφή grid, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Πηγή: Ορθοφωτοχάρτες 1:5.000 Βήμα: 10m Οριζοντιογραφική Ακρίβεια: +/- 1,2m Υψομετρική Ακρίβεια: +/...