Όλα τα γεωχωρικά δεδομένα μας συνοδεύονται από τις σχετικές βάσεις δεδομένων που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

Βάση Διευθύνσεων Οδών  - Ταχυδρομικών Κωδικών

Βάση Διευθύνσεων Οδών - Ταχυδρομικών Κωδικών

Η GEODATA έχει αναπτύξει μία μοναδική βάση δεδομένων που συνδέει διευθύνσεις με Ταχυδρομικούς Κώδικες. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται είναι: πόλεις / χωριά, οδοί και αριθμήσεις, Ταχυδρομικοί Κώδικες. Οι συνδυασμοί των δεδομένων...